Binnen onze vereniging worden de duikopleidingen gegeven door gecertificeerde duikinstructeurs. Zij doen dit op vrijwillige basis en met veel enthousiasme. In kleine groepjes wordt de benodigde theorie en de duikvaardigheden bijgebracht.

De theorie wordt in ons clubhuis gegeven, maar het komt ook voor dat de theorie besproken wordt bij bijvoorbeeld de instructeur thuis.

Om te wennen aan de duikuitrusting starten we de praktijklessen altijd in het zwembad de IJzeren Man dat naast ons clubhuis ligt.

Na een aantal lessen gaan we naar het buitenwater. Onze opleidingsplas is de Boschmolenplas in Panheel. Dit is een zogenaamd grindgat waar op bepaalde dieptes platformen staan die handig zijn bij de oefeningen.

De opleidingen starten in het najaar en in het voorjaar/zomer ronden we de opleidingen af.

We zijn als vereniging aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en deze bond valt weer onder de mondiale overkoepelende organisatie CMAS.

Met de bij ons behaalde duikbrevetten heb je een duikbrevet op zak wat over de gehele wereld erkend en gerespecteerd wordt.

 

 

Stroomschema-duikopl